19 March 2008

Ftese ne Studio

Toni Milaqi "The panic" (acrylic on canvas, 120x90 cm, 2005)

Përshëndetje!

Quhem Toni Milaqi (Elton Milaqi). Jam një artist vizual (piktor, vizatues, skicograf). Duke ndjerë dhe parë prezencën jo fort të madhe të artistëve figurativ në hapësirat virtuale-internetiste shqiptare, si edhe vakumin e mendimit profesional në lidhje me artet vizive, ndjeva të nevojshme të krijoj këtë kënd.

Ky blog do te ketë për qëllim prezantimin e punës dhe të koncepteve të mia në një hapësirë më të gjerë, duke përdorur një gjuhë sa më të thjeshtë, si edhe të trajtuarit e problematikave artistike, sociale, morale, e filozofike, të cilat lidhen drejtpërdrejt me artet vizuale, apo artet në tërësi.
Konsiderojeni këtë nevojë për komunikim si një “ftese në studio” të një artisti, si një tentativë për të zhdukur barierat ndërmjet krijimit të një vepre arti, dhe përftimit te saj.

Jeni të mirëpritur të gjithë, nëse e ndjeni të nevojshme për t’u shprehur, apo për të dialoguar në lidhje me nocionet e mia, por edhe me temat e prezantuara këtu.