22 June 2008

Piktori dhe modeli ( II )

Toni Milaqi "The painter, the model and its image" ( acrylic on canvas, 120x90 cm, 2003)

Nje trajtim i ndryshem me karakteristika kubiste i temes se "Piktorit me modelin" eshte edhe ai i vitit 2003. Ketu pjese e relacionit te mesiperm (artist - model) behet edhe vepra e krijuar artistike. Thyerja stilistike e heronjve, si edhe "loja" me ngjyrat e ngrohta -dominuese ne siperfaqen e piktures- u bene objekt paresor i kerkimeve te mia. Nje veper qe nisi nga e rastesishmja, dhe u ngjiz nepermjet ketij sensi disi surreal te trajtimit dhe stilizimit te personazheve .