22 June 2008

Piktori dhe modeli ( I )

Toni Milaqi "Painter, model and cat" ( acrylic on canvas, 100x80 cm, 1998)

Tema e "Piktorit me Modelin" (modelet), eshte nje teme teper grishese per mua. Piktakimi i subjektit tematik, me procesin e krijimit, vepren e artit, dhe gjithesine meditative apo emocionale te artistit pergjate momenteve kur merr jete nje veper arti, fsheh ne vetvete sa mister, po aq edhe kersheri per studim.

Ne periudha te ndryshme konceptuale, ne varesi te kendveshtrimit tim permes kohes kjo teme ka marre edhe karakteristika te ndryshme.

Toni Milaqi "The painter with two models" ( acrylic on canvas, 100x80 cm, 1999)