19 May 2008

Rikthimi

Toni Milaqi "Painter by the Lake (1)" (acrylic on canvas, 100x80 cm, 1996)

Ka tema tek të cilat ndjej nevojën të rikthehem sërishmi në kohë. T'i rikonceptoj, t'i rishikoj në një prizëm të ndryshëm. T'i ripërtyp dhe të përleshem rishtazi me problematikat e tyre.
Të pasuruarit e aftësisë shprehëse të një krijuesi, por edhe këndvështrimi gjithnjë në kërkim të formave e ideve të reja konceptuale, bën të nevojshme dëshirën për ritrajtim të motiveve te tija të dashura. Nevoja për të folur mbi gjëra të thëna, me "tinguj" dhe "nota" tërësisht të reja.
Nje temë e tillë për mua është edhe "Piktori buzë liqenit"...
-vijon-

Toni Milaqi "Painter by the Lake" (acrylic on canvas, 120x90 cm, 2006)